Change History for DocumentacionUsuario1.1.0

Version Date Author Comment
9 7 years ramon
8 7 years irina
7 7 years irina
6 7 years trac
5 8 years ramon Nueva sección para traducción de mensajes
4 8 years ramon
3 8 years ramon Incluir sección para entornos Vagrant
2 8 years ramon Incluir secciones para API REST y para OGAgent
1 8 years irina